Προσφορά Ηλιακός Θερμοσίφωνας 150L

Προσφορά Ηλιακός Θερμοσίφωνας 150L διπλής ενεργείας Glass με επιλεκτικό συλλέκτη από €700.Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες SOLAR PLUS κατασκευάζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και σε σκληρά νερά (υφάλμυρα) με μεγάλη περιεκτικότητα σε άλατα.